foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Procedury bezpieczeństwa podczas zawodów organizowanych przez Pomorski Okręgowy Związek Pływacki w czasie pandemii wirusa COVID-19 - Zobacz

Oświadczenie przedstawiciela klubu (załącznik nr 1) - Zobacz

Oświadczenie zawodnika, rodzica, opiekuna prawnego (załącznik nr 2) - Zobacz

W związku z występującymi problemami w zgłaszaniu do zawodów w systemie SEL, prosimy kluby o:
1. zamykanie zgłoszeń przed terminem zgłoszeń do zawodów,
2. w przypadku opłat startowych za zawodnika, aby samodzielnie przeliczać kwotę startowego /system zawsze przelicza za start/.

W związku z problemami  z SEL w naliczaniu opłat startowych za zawody,
POZP informuje, iż opłaty startowe i za udział klubu będą naliczane wg regulaminu danych zawodów.
Opłatę można będzie uiścić również w biurze zawodów.
Kluby, które dokonały już przelewem źle naliczone opłaty startowe, będą miały dokonaną korektę opłat startowych i zwrot na konto, z którego dokonano przelewu.