foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 6/2021 składka członkowska POZP od 2022 roku wynosi 300 zł.