foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Procedury bezpieczeństwa podczas zawodów organizowanych przez Pomorski Okręgowy Związek Pływacki w czasie pandemii wirusa COVID-19 - Zobacz

Oświadczenie przedstawiciela klubu (załącznik nr 1) - Zobacz

Oświadczenie zawodnika, rodzica, opiekuna prawnego (załącznik nr 2) - Zobacz