Zarząd Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego (kadencja 2021-2024)

Prezes Jarosław Chrościelewski
V-ce Prezes ds. organizacyjnych Piotr Filipczuk
V-ce Prezes ds. sportowych Piotr Rząsa
Skarbnik Wiesława Hryniewicz
Sekretarz Monika Matylla
Członkowie Zarządu:
    Iwona Ciecholewska
    Przemysław Czoków
    Dariusz Gromulski
    Maciej Kowalewski
    Arkadiusz Zalewski

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Bogumiła Cetler-Szmidt
Sekretarz Artur Ziniewicz
Członek Miłosz Stachowicz 

 

Statut Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Klauzula informacyjna POZP

Regulamin dyscyplinarny Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Uchwały Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego 2021-2024

Uchwały Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego 2016-2021