Zgodnie z przepisami pływania zatwierdzonymi przez Biuro World Aquatics, została opublikowana lista zaakceptowanych urządzeń ubieralnych (zobacz), które mogą być używane podczas wyścigów. Użycie innych urządzeń, poza wskazanymi w liście, może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

Szczegółowy opis znajduje się w paragrafie 15, pkt. 3 którego fragment brzmi:
"[...] Użycie technologii i urządzeń do automatycznego zbierania danych jest dozwolone jedynie w celu zbierania danych. Automatyczne urządzenie nie mogą być używane do przesyłania danych, dźwięku lub sygnału do pływaka i nie mogą zwiększać jego szybkości. [...]"

Prosimy trenerów o zapoznanie się z aktualną listą zatwierdzonych urządzeń ubieralnych.