Uchwały Zarządu POZP

Pomorski Okręgowy Związek Pływacki zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 28.07.2016 Zarząd POZP podjął następujące uchwały:

1. Uchwała nr 61/2016 - o rozwiązaniu Zespołu ds. Budowy Pływalni 50m POZP i wygaśnięciu funkcji jego Przewodniczącego w osobie Pana Feliksa Jaśkiewicza;

2. Uchwała nr 62/2016 - o cofnięciu wszelkich pełnomocnictw udzielonych przez Pomorski Okręgowy Związek Pływacki Panu Feliksowi Jaśkiewiczowi;

3. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Zmiany przepisów pływania po Kongresie FINA 29.11.2014

Na stronie plików do pobrania jest informacja dotycząca zmian w przepisach pływania, które zostały ustalone na Kongresie FINA - Doha 29.11.2014 - Zobacz

Licencje

Warunki uzyskania licencji dla klubu opisane zostały na stronie Polskiego Związku Pływackiego pod adresem http://polswim.pl/uwaga-licencje-klubowe-i-trenerskie.

W celu rejestracji klubu w Pomorskim Okręgowym Związku Pływackim poza w/w warunkami wymagane jest dostarczenie informacji dotyczącej numeru NIP i REGON.

Strona 1 z 3

H2OShop.pl